Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuế phụ trách Cục Thuế TP.HCM

XEM CHI TIẾT

Ông Vũ Xuân Bách – phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuế (bên trái) – Ảnh: T.L

Theo đó ông Vũ Xuân Bách – phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuế – được giao trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, điều hành Cục Thuế TP.HCM trực thuộc Tổng cục Thuế cho đến khi bổ nhiệm được cục trưởng Cục Thuế TP.HCM. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Trước đó Bộ Tài chính ban hành văn bản về việc chuyển công tác đối với ông Lê Duy Minh, cục trưởng Cục Thuế TP.HCM, đến công tác tại UBND TP.HCM từ ngày 11-11.

Quyết định do Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn ký, trong đó yêu cầu ông Lê Duy Minh có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu, tài sản được giao quản lý cho Cục Thuế TP.HCM theo quy định.

XEM CHI TIẾT

Sau khi ông Lê Duy Minh chuyển công tác đến UBND TP.HCM, Cục Thuế TP.HCM chỉ còn hai cục phó là ông Thái Minh Giao và ông Nguyễn Tiến Dũng.

Nay Tổng cục Thuế mới giao ông Vũ Xuân Bách trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, điều hành Cục Thuế TP.HCM.

Bộ Công an đề nghị Cục Thuế TP.HCM cung cấp thông tin hơn 700 doanh nghiệp để phục vụ điều tra

TTO – Trong danh sách hơn 700 doanh nghiệp mà Bộ Công an đề nghị Cục Thuế TP.HCM cung cấp thông tin có các doanh nghiệp liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, một số công ty xây dựng và nhiều công ty cổ phần.

XEM CHI TIẾT