Đề xuất gói tín dụng 110.000 tỷ đồng phát triển nhà xã hội

XEM CHI TIẾT

Trước thềm hội nghị với Thủ tướng, Bộ Xây dựng đề xuất dành gói tín dụng khoảng 110.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 10% nhu cầu vốn của giai đoạn 2022 – 2030) cấp cho các ngân hàng thương mại để cho các dự án NOXH, nhà ở công nhân vay theo phương thức tái cấp vốn.

(Ảnh minh họa: Thanh Niên).

XEM CHI TIẾT

 

Bộ Xây dựng đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức hội nghị thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững.

XEM CHI TIẾT

Trong tài liệu này, Bộ Xây dựng đề xuất với Quốc hội, Chính phủ dành gói tín dụng khoảng 110.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 10% nhu cầu vốn của giai đoạn 2022 – 2030) cấp cho các ngân hàng thương mại để cho các dự án nhà ở xã hội (NOXH), nhà ở công nhân vay theo phương thức tái cấp vốn (giống gói 30.000 tỷ đồng đã thực hiện rất tốt trong giai đoạn 2013 – 2016 trước đây).

Cụ thể, đối với chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dành khoảng 50% gói tín dụng, tương đương 55.000 tỷ đồng cho chủ đầu tư dự án vay ưu đãi. Đối với người mua NOXH, nhà ở công nhân, dành khoảng 50% gói tín dụng, tương đương 55.000 tỷ đồng cho khách cá nhân là người mua, thuê mua NOXH, nhà ở công nhân.

Từ năm 2012, ngành ngân hàng đã triển khai chương trình cho vay nhà ở xã hội gói 30.000 tỷ đồng. Gói này kết thúc vào năm 2016.

XEM CHI TIẾT

Năm 2021, Bộ Xây dựng cũng từng có kiến nghị gửi Thủ tướng Chính phủ và Bộ Kế hoạch Đầu tư về việc đề xuất gói tín dụng hỗ trợ thực hiện chính sách nhà ở xã hội (NOXH) trong Chương trình phục hồi kinh tế bền vững đến năm 2023.

Theo đó, Bộ đề xuất Chính phủ chấp thuận gói tín dụng 65.000 tỷ đồng hỗ trợ thực hiện chính sách nhà ở xã hội trong Chương trình phục hồi kinh tế bền vững đến năm 2023.

Cụ thể, gói tín dụng 65.000 tỷ đồng bao gồm 15.000 tỷ đồng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 và 50.000 tỷ đồng theo hình thức Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tái cấp vốn cho các ngân hàng thương mại để cho vay ưu đãi.

Trong đó, gói tín dụng 15.000 tỷ đồng gồm cấp vốn 14.000 tỷ đồng cho Ngân hàng Chính sách xã hội cho các đối tượng khách hàng cá nhân theo quy định của Luật Nhà ở vay để mua, thuê mua hoặc xây dựng, cải tạo sửa chữa nhà ở theo quy định.

Đồng thời, cấp bù lãi suất 1.000 tỷ đồng cho các ngân hàng thương mại do Nhà nước chỉ định cho các chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và cho các đối tượng cá nhân được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội vay theo quy định.

Còn gói tín dụng 50.000 tỷ đồng theo hình thức NHNN tái cấp vốn cho các ngân hàng thương mại sẽ để cho các đối tượng sau được vay ưu đãi như công nhân, người lao động làm việc trong các khu công nghiệp được vay ưu đãi từ Chương trình để mua, thuê mua nhà ở xã hội; Chủ đầu tư dự án nhà lưu trú cho công nhân khu công nghiệp thuê; Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua cho các đối tượng theo quy định của Luật nhà ở.

Group hỗ trợ :https://www.facebook.com/groups/1151360675577871

Link Đăng Kí: Tại Đây 

nguồn: Hà Lê (Vietnambiz)

XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT